Hoe gaat NFP-Nederland om met jouw privacy?

Gebruik van onze diensten
NFP-Nederland verwerkt persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt voor onze cursussen of consulten. De door jou verstrekte gegevens en persoonlijke informatie wordt door ons altijd vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden doorgegeven. We hebben deze gegevens nodig om je aanmelding te verwerken en je goed van dienst te kunnen zijn. 

Cursussen 
Tijdens cursussen gedeelde persoonlijke informatie zal door consulenten nooit gedeeld worden met derden. Wij vragen cursisten informatie die in cursusverband door medecursisten is medegedeeld vertrouwelijk te behandelen, d.w.z. op geen enkele manier mededelingen uit de privé sfeer op welke manier dan ook te delen met anderen of openbaar te verspreiden. 

Onderzoek en pedagogische doeleinden
Er is veel onderzoek gedaan naar Sensiplan en ook in de toekomst blijft onderzoek belangrijk met actuele data. NFP-Nederland leidt daarnaast nieuwe Sensiplan-consulenten op en waarborgt de kwaliteit van bestaande consulenten door nascholing. We gebruiken jouw gegevens daarom in geanonimiseerde vorm voor pedagogische doeleinden, statistiek of wetenschappelijk onderzoek. Als je hier uitdrukkelijk bezwaar tegen hebt, kun je dit bij inschrijving op het aanmeldformulier vermelden. 

Communicatie 
Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we deze berichten voor zolang dit nodig is om goed aan jouw vragen te kunnen beantwoorden. We stellen je eventueel persoonlijke vragen die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Deze informatie wordt alleen gedeeld met de consulent die jou mogelijk verder helpt. Gegevens worden niet gecombineerd of aan derden doorgegeven.  

Bezoek van onze website
NFP-Nederland maakt geen gebruik van cookies op haar website. Wel maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De op die manier verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Feedback of vragen?
Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Neem hiervoor contact op met secretariaat@sensiplan.nl

Disclaimer en auteursrecht sensiplan®

Licentie
NFP-Nederland heeft een licentie van de Malteser Arbeitsgruppe NFP (www.nfp-online.com), en is bevoegd om de sensiplan®-methode in Nederland te promoten en te onderwijzen. Er rust een copyright op de sensiplan®-methode, dat betekent dat niets van deze methode mag worden overgenomen of verspreid zonder toestemming van de Malteser Arbeitsgruppe NFP. Alleen gecertificeerde consuleten zijn bevoegd de sensiplan®-methode te onderwijzen en cursussen te geven. 

De sensiplan®-methode
De sensiplan®-methode is een waardevolle en zeer betrouwbare methode van natuurlijke geboorteregeling mits deze correct wordt toegepast. Om de methode betrouwbaar te kunnen gebruiken is het noodzakelijk een sensiplan®-cursus bij een gecertificeerde consulent te volgen. Zonder deelname aan deze cursus kunnen wij niet waarborgen of de methode goed is aangeleerd. Om de juistheid van de methode te beschermen is de naam sensiplan® wettelijk beschermd en mogen cursussen alleen gegeven worden door gecertificeerde consulenten die de opleiding tot sensiplan®-consulent met goed resultaat hebben voltooid. Alle Nederlandse gecertificeerde consulenten werken onder de verantwoordelijkheid van NFP-Nederland en staan vermeld op onze website

Disclaimer
Omwille van de auteursrechten is reproductie van onze website of van onderdelen ervan (waaronder tevens de cycluskaarten) zonder de uitdrukkelijke toestemming van NFP-Nederland niet toegestaan. Wel is het toegestaan en van harte aanbevolen om op andere websites links te leggen naar onze website en te verwijzen naar de informatie op onze website. NFP-Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van onjuiste informatie omtrent de sensiplan®-methode en de toepassing ervan door niet-bevoegde personen.  NFP-Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe links waarnaar op onze website wordt verwezen.