Consulentenopleiding

In oktober 2023 is NFP-Nederland weer van start gegaan met een cursus die opleidt tot gecertificeerd sensiplan®-consulent. In het najaar van 2024 zal er opnieuw een cursus starten (data worden in het voorjaar van 2024 bekend gemaakt).
Meld je alvast aan als je interesse hebt!

De consulentenopleiding is bedoeld voor vrouwen (en hun partner) die Sensiplan zelf toepassen en deze kennis graag willen doorgeven aan anderen. Affiniteit met lesgeven en respectvol kunnen omgaan met mensen met verschillende achtergronden zijn onmisbare eigenschappen van de gecertificeerde consulent. 

De Sensiplan-consulent werkt onder verantwoordelijkheid van NFP-Nederland. Zij geeft (eventueel samen met haar partner) Sensiplan-cursussen en Sensiplan-kinderwenscursussen en begeleidt daarnaast gebruiksters van Sensiplan bij borstvoeding en in de overgang. Hierbij wordt de Sensiplan-didactiek gevolgd. NFP-Nederland is verantwoordelijk voor de certificering van de consulenten, en organiseert o.a. een jaarlijkse bijscholingsdag, om de kwaliteit van de consulenten op een hoog niveau te houden en hen van de nieuwste ontwikkelingen rond Sensiplan op de hoogte te stellen.

De onderwerpen van de consulentenopleiding:
1. Biologische beginselen van de vruchtbaarheid, leren met volwassen, omgangsvormen
2. Hormonale kringlopen, storingen, leren door informatie, invloedsfactoren op de Sensiplan-begeleiding
3. Bijzondere cyclusvormen en Sensiplan na de pil, leren in gesprek, bevorderende en remmende aspecten van de Sensiplan-begeleiding
4. Kinderwens (basis), leren in groepen, verborgen conflicten
5. Betrouwbaarheid, leren door te laten, gemeenschappelijke vruchtbaarheid een probleem?
6. Herhaling, leren met media, afsluiting van de Sensiplan-begeleiding
7. Sensiplan in de borstvoedingsperiode, de invloed van eigen problemen op de Sensiplan-begeleiding
8. Sensiplan in de overgangsjaren, de Sensiplan-organisatie, omgaan met begeleidingsproblemen
9. Sensiplan bij kinderwens (verdieping), het voeren van een intakegesprek, het Sensiplan-protocol

NFP-Nederland stelt jaarlijks de cursustarieven en de consulentenvergoeding vast. Dit is een vrijwilligersvergoeding met een progressief karakter, die toeneemt met het aantal in een kalenderjaar gegeven cursussen. NFP-Nederland is een stichting zonder winstoogmerk, met de opdracht om de bekendheid van Sensiplan in Nederland te vergroten en het gebruik van de methode te promoten en verspreiden. Het merendeel van de cursusinkomsten van NFP-Nederland wordt dan ook gebruikt voor PR-activiteiten.

De voorwaarden voor deelname aan de consulentenopleiding zijn: de cursist heeft (1) de Sensiplan-cursus gevolgd bij een gecertificeerd consulent, (2) het handboek “Natuurlijk en Zeker” bestudeerd, en (3) tenminste 6 eigen cycluskaarten bijgehouden. De cursist heeft bij voorkeur een HBO opleidingsniveau, of vergelijkbaar. 

De opleidingskosten bedragen € 550,- per cursist (€ 750,- per consulentenpaar). Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, stagemateriaal en consumpties. Cursisten nemen zelf een lunchpakket mee. Het handboek en werkboek “Natuurlijk en Zeker” zijn al in hun bezit. Reiskosten komen voor eigen rekening. Het cursusbedrag kan laag worden gehouden, omdat NFP-Nederland een financiële bijdrage levert. Gespreide betaling is mogelijk.

De data voor de consulentenopleiding bestaan uit 11 zaterdagen steeds van 10 tot 17 uur. Cursusdata: za 7 okt 2023, za 4 nov 2023, za 25 nov 2023, za 6 jan 2024, za 3 febr 2024, za 2 mrt 2024, schriftelijk examen: za 30 mrt 2024. Nascholingsdag over kinderwens op za 1 jun 2024. NB. Er volgen ook nog een nascholingsdag Sensiplan bij borstvoeding en een nascholingsdag Sensiplan tijdens de premenopauze, deze dagen vinden waarschijnlijk in 2025 plaats.

De plaats waar de opleiding wordt gegeven is Basisschool “Het Mozaïek”, Glazeniersgilde 18-20, 3994 BM Houten (10 km ten zuiden van Utrecht). Deze locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer en met de auto.

De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte van 6 zaterdagen, afgesloten met een schriftelijk examen. Na behalen van het schriftelijk examen geeft de aspirant-consulent, onder begeleiding van een tutor, de Sensiplan-cursus aan 3 vrouwen of paren. In deze praktijkbegeleide periode vallen ook de 3 zgn. nascholingsdagen over borstvoeding, premenopauze en kinderwens. Het geheel wordt afgesloten met een mondeling examen.

Elke cursusdag komen 3 vakgebieden aan de orde: de Sensiplan-methode, pedagogie en psychologie. Naast de theorie, komt ook de praktijk aan bod d.m.v. cyclusoefeningen, rollenspellen, groepsgesprekken etc. Er wordt een afwisselend pakket aan werkvormen aangeboden. Iedere cursist wordt ingedeeld in een werkgroep onder leiding van een ervaren tutor, waarin de lesstof wordt toegepast en eigen ervaringen met Sensiplan aan bod komen.

De cursusleiding bestaat uit drs. Nienkelet Smeenk / Corieke van der Bas MSc (verantwoordelijk voor het medische gedeelte), en drs. Roeliene van Steinvoorn / Guénaëlle de Graaf MA / Judith Klamer (verantwoordelijk voor het pedagogische gedeelte). Ervaren Sensiplan-consulenten staan de docenten bij, o.a. als werkgroepbegeleiders (tutors). Het afsluitende mondelinge examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur van NFP-Nederland, drs. Jacobien van der Ploeg, gynaecologe.

De certificering tot sensiplan®-consulent volgt na succesvol afsluiten van de consulentenopleiding. Alle gecertificeerde consulenten zijn te vinden op de website van NFP-Nederland. Het secretariaat van NFP-Nederland verwijst aanmeldingen voor cursussen en begeleiding door naar de dichtstbijzijnde gecertificeerde consulent. 

Wil je je inschrijven voor de consulentenopleiding, stuur dan een email naar secretariaat@sensiplan.nl. Wij nemen dan contact met je op over jouw inschrijving, en sturen je de benodigde formulieren. Inschrijven gebeurt door invullen van het inschrijfformulier, overmaken van het inschrijfgeld (€ 100) en ondertekenen van de consulentenovereenkomst.

Voor vragen t.a.v. deelnamevoorwaarden, betaling en verdere informatie kun je contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@sensiplan.nl / tel. 038-3868540 of 06-51642297. Lees hier ervaringen van consulenten

 

Geslaagd!

Ga naar contactpagina

Ervaringen van consulenten