“Zonder Sensiplan hadden we waardevolle informatie gemist over zowel mijn als zijn vruchtbaarheid”.

Na de geboorte van Manuel, ons oudste zoontje, ontdekten wij Sensiplan. Zowel Gijs (mijn man) en ik waren op zoek naar een natuurlijke manier om aan gezinsplanning te doen en we konden niet om de onderbouwing van deze methode heen. Eindelijk een methode die niet ingrijpt in de natuur maar deze juist in kaart brengt waardoor je niet alleen je eigen lichaam beter leert kennen maar ook elkaar. We deden de cursus samen en waren erg enthousiast en verwonderd. Zonder Sensiplan hadden we waardevolle informatie gemist over zowel mijn als zijn vruchtbaarheid. Informatie die het voor Gijs en mij mogelijk maakt om op een bewuste manier om te gaan met onze gezamenlijke seksualiteit. Het is empowerend om de inhoud elke dag weer toe te passen en ik ervaar ook de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de uitkomst als iets heel goeds binnen onze relatie. Om rekening te kunnen houden met het ritme binnen een cyclus is open en eerlijke communicatie en wederzijds respect namelijk onmisbaar en dit brengt ons dichter bij elkaar. Ik zie de regels van de methode als een schatkaart die ons de weg wijst doorheen elke nieuwe cyclus en ben er persoonlijk van overtuigd dat de kennis en kunde van de methode ieders leven zou kunnen verrijken ongeacht leeftijd, levensfase, religie en overtuigingen. Ook voor de single ladies onder ons kan de kennis over de wisselende vruchtbaarheid doorheen een cyclus tot meer zelfbegrip leiden. Vandaar dat ik sta te popelen om aan de slag te gaan als consulent om zo deze waardevolle informatie met anderen te kunnen delen.

Loeke Cloodt-Kreutz (consulente in Heerlen)